İade ve İptal

İade etmek istediğiniz ürünleri, iade için ürünün üzerindeki etiket çıkartılmamış, kullanılmamış, yıkanmamış şekilde tarafımıza iade talebinizi iletebilirsiniz.

Ürünlerin iade edilebilmesi için iade koşullarına uyması gerekmektedir. İade talebinizi, ürün size teslim edildikten sonraki 7 gün içerisinde oluşturup, kargoya verilmesi gerekmektedir.

1 Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; Ürünler, Satıcı’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kargo vasıtası ile teslimat adresine teslim edilecektir.

2 Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere Alıcı katlanacaktır.

3 Ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, Satıcı tarafından ödenecektir. Kargo konusunda iki taraflı olmak üzere ücretsiz şekilde hizmet vermekteyiz. Hem iade de hem gönderim de kesinlikle bir kargo ücreti talep etmiyoruz.

4 Alıcı’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde kişiye teslim edilememesi durumunda Satıcı’ya sorumluluk atfedilemez.

5 Alıcı ve Satıcı, haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve Alıcı’nın açık ve anlaşılabilir şekilde bilgilendirilerek onayının alınması halinde,  Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda anlaşmışlardır.

6 Satıcı, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkansızlaşması halinde, bu durumu 3 (üç) gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile Alıcı’ya bildirir ve 14 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemez.

7 Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı, ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde, kargo masrafı kendisine ait olmak üzere Satıcı’ya iade etmek zorundadır.

8 İşbu Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın ürün bedelini ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine kadar Satıcı ürünün tesliminden imtina eder.

9 Satıcı mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı’ya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı (i) siparişin iptal edilmesi, (ii) sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürünün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Satıcı’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.